View images and videos on Instagram. Find out Most Popular Hashtags and Users. Newest Popular medias and share them Generalsta
  1. Homepage
  2. mytour
Related hashtags for: mytour

#mytour photos and videos on Instagram

Medias attached with hashtag: #mytour on Instagram

Instagram Image by Thu Hien (@thu_hien0109) with caption : "When we were young, we thought that loving someone was very easy but forgetting someone was very difficult!
Now we reali" at Nami Island, Chuncheon, South Korea - 1718251046164203855

When we were young, we thought that loving someone was very easy but forgetting someone was very difficult! Now we realize that we can forget about many people very easily, but we love someone very difficult 😌 When we were young, we thought we could change the world! Now we realize that even a person we can not also change. In fact, we can only change ourselves 😇(Collect) Lúc trẻ, tưởng yêu một người thì dễ, quên một người mới khó. Giờ thấy mình quên đi nhiều người cũng dễ dàng, nhưng để yêu, mới khó làm sao! 😌 Lúc trẻ, tưởng mình có thể thay đổi cả thế giới, giờ thấy được ngay cả 1 người, còn chẳng có khả năng thay đổi. Có chăng, vẫn chỉ là tự thay đổi chính mình😇. (Sưu tầm) #mytour 😘